Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) - Genel Bilgiler ve Başvuru

Adaylar tüm başvuru formlarını ve istenen tüm belgeleri elektronik sistem üzerinden şu linke göndermelidirler.

Elektronik başvuru sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şurayı ziyaret ediniz.

2019-2020 akademik yılı için ek başvuru dönemi 3 -13 Temmuz 2020 tarihleri arasındadır.

Bölüme başvuru koşulları arasında bir mülakat yer almaktadır. Tüm uygun adayların (yurtdışından gelecek olanlar da dahil) mülakata enstitü tarafından belirtilen tarihte girmeleri gerekmektedir. Mülakat 4 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dönemi geçtikten sonra kabul edilecek belgeler yalnızca mezuniyet diploması, ve İngilizce yeterliliği gösteren belgeler olacaktır. Henüz mezun olmayan adayların, mezun olacaklarına dair resmi bir yazı getirmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans programına en fazla 30 aday kabul edilecektir.

Programın eğitim dili İngilizcedir (İngilizce hazırlık sınıfı kontenjanı bulunmamaktadır).

2020-2021 senesi için program ücreti 44.900 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel başvuru ücretleri için lütfen şu siteyi ziyaret edin.

Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve iletişimde kalmak için programın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: www.inttcomp.boun.edu.tr/ 

BAŞVURU KOŞULLARI

Referans Mektubu: En az bir tanesi, öğrenciyi akademik yönden değerlendirebilecek bir kişi tarafından yazılmış iki adet referans mektubunu istenmektedir.

Lisans Diploması: Noter veya mezun olunan okuldaki ilgili kişiler tarafından onaylanmış diplomanın kopyası

Not Ortalaması: Minimum 2.00/4.00 (lisans programında alınan tüm dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren belgenin aslı)

Adaylar İngilizce dil yeterliliklerini Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve TOEFL veya IELTS sınavlarından minimum alınması gereken puanlar için Yabancı Diller Yüksek Okulunun sitesini ve sınav tarihleri için duyurularını ziyaret ediniz. 

Başvuru koşullarına üniversitenin sayfasından ulaşmak için tıklayınız.